Skip to main content
Category

Microkredieten

Pure Africa heeft al meer dan €100.000,- geïnvesteerd in microkredieten aan boeren in Rwanda. Regelmatig bezoeken we een aantal boeren om hen te vragen hoe het gaat. We willen weten hoe ze hun lening investeren, waarom ze een lening willen en of de lening een positief effect voor ze heeft. We willen namelijk het verschil maken met leningen tegen 6% in plaats van de in Afrika gebruikelijke 25%.