Skip to main content
Microkredieten

Cijferseizoen in Rwanda

In Nederland is het deze week weer tijd voor cijfers van veel beursgenoteerde ondernemingen. Wij ontvingen de halfjaar cijfers van de CPF Ineza bank waarmee we samenwerken op gebied van microkredieten. In multinationaltaal zou je kunnen spreken van uitdagende marktomstandigheden maar een stabiel onderliggend resultaat.

Cijfers vorig jaar

Tijdens ons bezoek in Rwanda in 2015 zagen we de cijfers van de bank voor het eerst. De gehele banksector in Rwanda is verplicht jaarlijks te rapporteren aan de National Bank of Rwanda. Het viel ons toen meteen op dat de cijfers van deze bank erg netjes voor elkaar zijn. De posten staan netjes gerubriceerd en er is een verband te leggen tussen uitstaande leningen en de terugbetalingen.

Banksector Rwanda kent twee typen banken

In Nederland is een bank een bank. In Rwanda is de hoofdtaak van een bank ook het uitlenen en beheren van geld voor klanten. Er zijn echter twee soorten banken. De commerciële banken zoals we die ook in Nederland kennen en de coöperatieve banken voor microkredieten die zijn aangesloten bij de Association of Microfinance Institutions Rwanda (AMIR).  

Banksector Rwanda kent twee typen banken

Lage default rate

Net als vorig jaar bedraagt het aantal leningen waarop niet wordt afgelost nog geen vijf procent. Het blijft ons verbazen dat de default rate zo laag is. De gemiddelde rente bedraagt immers 25%. Dit geldt voor de gewone leningen, de Pure Africa leningen worden verstrekt tegen 6%. Het lijkt in 2016 ten opzichte van 2015 erg goed te gaan met de default rate. Halverwege het jaar is het bedrag aan afgeschreven leningen ongeveer 12% ten opzichte van vorig jaar.

Lage lonen voor bankmedewerkers

Opvallend is dat de bankmedewerkers gemiddeld een loon van €3.000,- per jaar verdienen, zo’n €250,- per maand. Hoewel de bank gevestigd is buiten de stad, is het een laag loon. Er staat niet vermeldt of het om full time of part time functies gaat. 

Mannen lenen meer dan vrouwen

Zowel in het aantal bankrekeningen als het aantal uitstaande leningen is de verhouding tussen mannen en vrouwen ongeveer 60-40. 

Binnen de bank is het trouwens goed gesteld met de emancipatie. Er werken zeven vrouwen en negen mannen. De manager van de bank is Chantal, een vrouw dus.

Meeste leningen gaan naar winkels

Met onze leningen in de agrarische sector dekken we een groot deel van het totaal uitstaande krediet van de bank in deze sector. Het overgrote deel van de leningen gaat naar ondernemers die een winkel starten. Hoewel het starten van een winkel een logische keuze is, juichen wij de investeringen in agrarische ondernemers erg toe. Dit is gemiddeld wat risicovoller en vereist kennis en bezit. Daarom komen de meeste ondernemers uit bij het starten van een winkel, het is laagdrempelig.

Communicatie met de bank soms moeizaam

Uit de cijfers van de bank bleek dat een microkrediet dat wij verstrekt hebben in tweeën is gesplitst door de bank. De ondernemer voor wie het microkrediet bestemd was heeft de helft  gekregen. De bank wil eerst kijken hoe goed hij het krediet aflost. Op eigen houtje hebben ze toen maar besloten om de andere helft van het microkrediet aan een andere ondernemer te verstrekken. Prima natuurlijk! Maar het was wel fijn geweest als ze ons daarover geïnformeerd hadden.

Het is netjes uit de cijfers te halen, dus we maken ons geen zorgen. Maar dat de communicatie beter kan is wel duidelijk. Dit heeft vooral te maken met een verschil in verwachtingspatroon. In de komende jaren zullen we elkaar wel beter leren begrijpen.