Skip to main content
Microkredieten

De eerste €10.000 geïnvesteerd in tweede microfinancieringsbank in Rwanda

By 6 augustus 2021No Comments

Het is gelukt! De tweede microfinancieringsbank in Rwanda is bij ons aangesloten en we hebben de eerste €10.000 naar hen overgemaakt. Gisteren ontvingen we het bericht dat op dit moment al 21 leningen aan koffieboeren zijn verstrekt! Door samen te werken met een microfinancieringsbank in de omgeving waar we ook onze koffie direct inkopen, stimuleren we lokaal ondernemerschap in deze regio.

Koffieboeren toegang geven tot microfinanciering

We hebben op dit moment in het zuidwesten van Rwanda een bank, CPF INEZA, waarmee we samenwerken om de microkredieten te kunnen verstrekken. Sinds maart werken we samen met een tweede bank Gasacco. Deze bank ligt in Gahini in de omgeving van Juru, een van de koffiecoöperaties waar we onze koffie kopen. Ook deze tweede bank bevindt zich in het binnenland van Rwanda met minder infrastructuur, waar veel boeren wonen die normaal niet of moeilijker aan leningen komen. Wij kunnen deze boeren toegang geven tot microfinanciering. Hiermee kunnen zij geld lenen voor de aanschaf van grond of materiaal om hun onderneming te laten groeien.

Hoe investeert Pure Africa in microfinanciering?

Pure Africa investeert van iedere kilo verkochte koffie €1,- in microkredieten aan boeren in Afrika. Universiteit Wageningen heeft onderzoek gedaan naar de effecten van onze microkredieten. Dit geld gebruiken zij o.a. om hun plantage uit te breiden en de oogst te verbeteren. Het verstrekken van microkredieten doen we in samenwerking met een lokale bank, waaronder de tweede microfinancieringsbank in Rwanda, Gasacco. De bank mag 6% rente vragen. Dat is veel minder dan de gebruikelijke 25-40%. Zo bespaart de boer veel rentekosten en blijft er meer geld over om te investeren.

Het effect van microkredieten

We investeren in microkredieten en bieden daarnaast training en opleiding door landbouwkundigen. Koffiecoöperatie Juru heeft een agronomist in dienst die mede betaald wordt door Pure Africa. Een agronomist is een landbouwkundige die anderen adviseert. Wanneer iemand een stuk land heeft gekocht en daar koffiestruiken op wil planten, dan kan hij een agronomist vragen om mee te denken in dit proces. Denk aan de vraag hoe een koffieboer het land optimaal kan benutten en de werkwijze toekomstbestending kan maken. Zo blijven we elkaar ontwikkelen en versterken om de oogst te optimaliseren, spelen we in op klimaatveranderingen en kunnen we de kwaliteit van koffie waarborgen. Deze landbouwkundige houdt ook een vinger aan de pols bij verstrekte microkredieten om te bekijken of het aangevraagde geld op een goede manier geïnvesteerd wordt. Ook adviseert de agronomist hoe het beoogde effect gestimuleerd kan worden.

Justus en Ando hebben microfinancieringsbank Gasacco samen bezocht en Ando bracht in maart tijdens zijn bezoek aan Rwanda nogmaals een bezoek om de samenwerking officieel te maken. En met succes, want de eerste 21 leningen zijn verstrekt. Een mooie ontwikkeling!