Skip to main content

Pure Africa verstrekt microkredieten in Afrika. Er valt veel te vertellen over hoe het eigenlijk werkt met microkredieten en waarom wij ze verstrekken in Afrika. Laten we beginnen met de praktijk.

Zo werkt het meestal met microkredieten in Afrika

Over microkredieten ben je al snel positief. Er wordt een lening verstrekt aan mensen die doorgaans te weinig bezittingen hebben om kredietwaardig te zijn. Door ze een lening te verstrekken kunnen ze een bedrijf opbouwen en krijgen zo de mogelijkheid om bezittingen te krijgen. Vaak staat de gemeenschap op een bepaalde manier garant voor de lening. Soms door die terug te betalen als de lener dat niet kan. Heel vaak ook door de bank te vertellen of de aanvrager van de lening netjes maandelijks zijn of haar rente zal betalen.

Helaas is er ook een negatieve kant aan dit verhaal. De rentepercentages die men betaalt voor een microkrediet in Afrika zijn al snel 25% per jaar. Als reden hiervoor geven hulporganisaties en banken vaak dat de risico’s erg hoog zijn. Het hoge rentepercentage en het risico lijken ons (in ieder geval deels) met elkaar in verband te staan.

Praktijkvoorbeeld

Met onze activiteiten in Rwanda hebben we geleerd wat een boer ongeveer verdient en kan lenen. Stel je hebt een koffieplantage en leent €1.000,- om een paar honderd koffiebomen te kopen. De lening moet je binnen twee jaar afbetalen en je betaalt 25% rente per jaar. Je jaarinkomen is ongeveer €1.400,-. In twee jaar tijd betaal je ongeveer €350,- rente en los je €1.000,- af. Dat is nogal wat. En dan komen er vaak ook nog provisies en afsluitkosten bij.

Pure Africa microkrediet: 6% rente

In Rwanda en Burundi heeft Pure Africa twee partnerbanken. Samen met hen hebben we uitgerekend welke bedragen zij nodig hebben om de kosten van het beheer van een lening te dekken. Met een rentepercentage van 6% heeft de bank minimaal 150 leningen nodig om de kosten te dekken. Een loan officer kan maximaal 300 leningen beheren. Op de overige 150 leningen wordt door de bank een gezonde winst gemaakt.

De bank betaalt 0% rente aan de Pure Africa Foundation over de lening die zij verstrekt krijgen. Het is een bewuste keuze om geld uit te lenen en niet te schenken. Wij vinden het ontzettend belangrijk dat koffieboeren geld kunnen lenen tegen een goed rentetarief.

Lees ook meer over de effecten die onze microkredieten bereiken en het onderzoek dat we daarnaar deden met Wageningen University.

Pierre heeft een microkrediet van Pure Africa.

Pierre heeft een microkrediet in Afrika


Lees meer in zijn dossier

Pure Africa microkredieten in Afrika

Toen wij voor het eerst naar Afrika gingen om te kijken hoe we daar microkredieten kunnen verstrekken kenden we eigenlijk ook alleen de positieve verhalen. Eenmaal in Rwanda kwamen we al snel achter de werkelijkheid. Wij vinden dat je mensen in een cirkel van armoede laat als je ze 25% rente vraagt. Ongeacht de risico’s.

Met ons Pure Africa microkredietfonds verstrekken wij daarom leningen tegen rentes van 6%. Dit percentage heeft de bank nodig om kosten en inflatierisico’s mee af te dekken.

Lees hier meer over onze impact