Skip to main content

Ubaka bank Kigali

De Ubaku bank uit Kigali gaat microkredieten verstrekken tegen 6% rente.