Skip to main content
Geen onderdeel van een categorie

Mijlpaal: meer dan €50.000,- aan microkredieten

Het is feest bij Pure Africa! We zijn door de grens van €50.000,- aan microkredieten gegaan. Het grootste gedeelte van dit bedrag hebben we verstrekt in samenwerking met de CPF Ineza bank, onze partner in Rwanda. Van alle leningen hebben we zo’n €3.000,- verstrekt in samenwerking met Stichting Kwasa. Het mooie van de kredieten via CPF Ineza is dat na aflossing de bedragen opnieuw worden uitgeleend aan boeren.

Gemiddeld €1.000,-

De gemiddelde bedragen van een lening zijn €1.000,-. Dit bedrag wordt afgelost in twee jaar en er wordt 6% rente betaald. In het eerste jaar dus zo’n €60 en in het tweede jaar €30,-. De grootste lening is een financiering van €6.000,- aan een groep ondernemers. De kleinste lening die we hebben verstrekt is €200,-.

Josephine is boerin in Afrika en heeft een Pure Africa microkrediet
Josephine is haar tweede lening van €1.000,- aan het aflossen

6% in plaats van 25% rente

Bij eigenlijk alle microfinancieringen zit een boer met het probleem dat het lenen van geld 25% rentekosten met zich meebrengt. Pas voor bedragen van boven de €10.000,- worden de percentages lager. Dit betekent dat een boer soms wel vijf maandinkomens per jaar besteed aan alleen het betalen van rente.

Stel je eens voor dat je in Nederland €2.500,- per maand verdiend en je in mei €12.500,- aan de bank hebt betaald voor je hypotheek. Dan koop je niet snel een huis. Wij denken dat dit een belangrijke reden is waarom boeren in Afrika arm blijven.

0% defaults

Tot nu toe is er nog geen boer geweest die zijn of haar lening niet heeft terugbetaald. Iedereen heeft ook het doel om binnen twee jaar terug te betalen gehaald. Een aantal boeren heeft wel termijn gemist die ze op een later moment hebben ingehaald. Een aantal boeren hebben de pech gehad dat ze na het afsluiten van de lening een slechte oogst hadden.

Vénuste Ndimukaga heeft een lening sinds juni 2018

64 leningen verstrekt in Rwanda

Er komen er binnenkort een flink aantal bij. We hebben nu 64 leningen verstrekt aan ondernemers (meest boeren) in Rwanda. Voor het einde van het jaar hopen we door de grens van 100 boeren te gaan. Gemiddeld zijn van de inkomsten van degene die leent zo’n 8 mensen afhankelijk. Sommige boeren hebben bijvoorbeeld 2 mensen in vaste dienst die ieder een gezin hebben. Dan zit je al snel op 20 mensen die afhankelijk zijn van het inkomen uit één lening.

De lening heeft nu impact op tenminste 500 mensen. Zodra we door de grens voor 100 verstrekte leningen gaan dan hebben we een positieve impact voor tenminste 800 mensen bereikt.

Toekomstplannen

De afgelopen jaren hebben we de boeren in Rwanda regelmatig bezocht. Dat zullen we blijven doen omdat we in contact willen zijn met degenen die een Pure Africa lening hebben afgesloten.

We hebben onszelf daarnaast ten doel gesteld om de impact beter te gaan meten. De impact willen we wetenschappelijk onderbouwen. Op die manier kunnen we kijken of we bereiken wat we eigenlijk in gedachten hadden of dat we aanpassingen moeten maken. Hiervoor willen we een samenwerking aangaan met de Wageningen University.