Skip to main content
Microkredieten

Samenwerking met de Gasacco bank, een update

By 23 december 2022januari 25th, 2023No Comments

De afgelopen tijd heb je veel gehoord over onze goede samenwerking met microkrediet bank CPF Ineza in Rwanda. Om goed te kunnen samenwerken is het van belang om tijd te investeren en het partnerschap te ontwikkelen. 

In 2020 hebben we gewerkt aan een nieuw partnerschap. Het doel was om in het oosten van Rwanda een vergelijkbare samenwerking op te zetten als we hebben met CPF Ineza. In deze regio is koffie coöperatie Juru gevestigd. Door hier een samenwerking op te zetten konden we ook microkredieten gaan verstrekken aan boeren van Juru. 

Na gesprekken met een aantal partijen kozen we voor de Gasacco bank. Een kleine, coöperatieve bank. De bank is gevestigd in de Gahini sector, dezelfde sector als waarin het coffee washing station van Juru is gevestigd. Een belangrijke reden om de bank te kiezen is dat zij midden in de lokale maatschappij staan. 

Vincent is één van de boeren met een microkrediet

Gemiddeld microkrediet is €500

Begin 2021 werd de overeenkomst getekend en konden we van start. Inmiddels hebben we een bedrag van €24.365,- overgemaakt. Een groot deel van de leningen is verstrekt aan individuele boeren. Gemiddeld wordt er €500,- geleend. Dit is de helft van de gemiddelde lening in de regio’s waar CPF Ineza actief is. Het is een regio die armer is waardoor betaalbare microkredieten extra verschil kunnen maken.

Koeien zijn populair

Verreweg de meeste boeren kopen een koe met de lening die ze afsluiten. Ook Vincent deed dit. De investering was €600,-. Nu bespaart hij naar eigen zeggen €100,- per jaar op de inkoop van kunstmest. Er is al een kalfje geboren waardoor de productie van melk en mest verder toeneemt. Uiteindelijk kan Vincent de koeien en kalveren ook verkopen. 

Een mooi voorbeeld van hoe we impact maken op kleine schaal. Boeren laten tijdens een bijeenkomst duidelijk blijken dat zij erg blij zijn dat ze deze investeringen kunnen doen. Inmiddels hebben al 25 boeren deze investering gedaan. In combinatie met betere prijzen voor de koffie zien zij hun bedrijf groeien. 

Ontwikkelen samenwerking met de bank

Al vanaf het begin verloopt de communicatie met de bank wat moeizaam. Dit heeft grotendeels te maken met de taalbarrière. Maar er is ook een groot verschil in benadering. Toen we begonnen met de samenwerking met CPF Ineza hebben we dezelfde onduidelijkheden gehad. Zo is er een lening verstrekt aan een boer die geen lid is van Juru koffie coöperatie. Dit terwijl wij dachten duidelijk te hebben afgesproken dat boeren lid moeten zijn van Juru om een lening verstrekt te krijgen.  

Tijdens een controle door het bestuur van de Pure Africa Foundation in juni werden een aantal verbeterpunten vastgesteld:

  • de credit checks waren niet op orde, er werd niet altijd een goede inschatting gemaakt van de draagkracht van een boer. 
  • er is geen duidelijke structuur in de administratie en organisatie van leningdossiers.
  • de communicatie is reactief terwijl wij verwachten dat issues met leningen pro-actief worden gecommuniceerd zodat we ze kunnen oplossen. 

Dit zijn serieuze punten om aan te werken. Tegelijkertijd willen we juist met een bank als deze samenwerken zodat we samen kunnen groeien. Zij hebben meer ruimte om punten te herstellen omdat ze geen druk hebben van een lening met een hoge rentelast. 

Klachten van boeren

In 2022 kregen we signalen dat de boeren niet tevreden zijn over de handelwijze van de bank. Tijdens een bezoek bij Juru hebben we dit uitgezocht. Het bleek dat de bank gemiddeld zo’n 10% van de lening inhield als afsluitprovisie. Dit is tegen onze afspraken in. De bank betaalt niets voor de lening die wij verstrekken en mag zelf 6% rente vragen om de kosten te dekken. We doen dit om onduidelijkheid over provisies te voorkomen. 

Meeting met een groep boeren met een microkrediet

Het lijkt niet bewust achter te zijn gehouden maar het maakt de samenwerking moeilijker. Boeren zijn terecht boos omdat ze het gevoel hebben dat de bank van hen probeert te profiteren. 

Onze indruk is dat dit het gevolg is van onbegrip. De komende tijd zullen we bekijken hoe we de samenwerking willen voortzetten. Een moeilijke afweging omdat een deel van de impact er ook in zit dat we samen met de bank groeien. Dit is ook in de samenwerking met CPF Ineza het geval geweest. 

Tenslotte heeft de bank inmiddels de eerste €7.500 die is afgelost weer opnieuw uitgeleend. Er zit zeker ontwikkeling in en de boeren laten ons weten dat ze erg blij zijn met de leningen. We gaan hoe dan ook door met het verstrekken van leningen in deze regio. In 2022 is het microkredieten fonds gegroeid met ruim €80.000,-. Boeren hier willen dit geld ontzettend graag gebruiken om te investeren. 

De komende tijd gaan we samen met de bank werken aan de verbeterpunten. Door regelmatig langs te gaan en de bestaande processen te verbeteren willen we de samenwerking succesvol maken. Dit kan bijvoorbeeld door externe kennis te betrekken en regelmatig overleg.

Pure Africa Foundation

Het doel van de Pure Africa Foundation is om microkredieten te verstrekken aan koffieboeren die moeilijk toegang krijgen tot financiering. We willen graag ondernemerschap stimuleren. Daarom geven we geen geld maar lenen we het uit tegen een laag rentepercentage. Zo bereiken we een grote groep koffieboeren die het met de gebruikelijke rentepercentages van soms 25% onmogelijk wordt gemaakt om te investeren.

Het steeds weer opnieuw investeren van afbetaalde leningen zorgt ervoor dat het fonds elk jaar groeit en he geïnvesteerd vermogen constant groter wordt. Eind 2022 hebben we meer dan €300.000 aan leningen verstrekt.